Word – bouwstenen

In Word kunnen eigen gedefinieerde teksten, maar ook afbeeldingen, geautomatiseerd worden opgeslagen en ingevoegd. Deze gebruikersgebonden bouwstenen heten AutoTeksten. Daarnaast kent Word ook een aantal vooraf gedefinieerde bouwstenen met een Lees verder →