Synology SQL Server

In dit artikel staat een stapsgewijze instructie voor het installeren van een SQL server - via docker - op een Synology. Voorts wordt geïllustreerd hoe deze server te benaderen is via Microsoft SQL Server Management Studio (MSSMS) en/of Azure Data Studio (AZD).

Synology

 • Log in op de Synology;
 • Zorg dat Docker als package is geïnstalleerd;

Docker

 • Open Docker;
 • Ga naar de tab [Register] en zoek op mssql;
 • Download datagrip/mssql-server-linux en kies 2019 als tag;
 • Druk op de knop [Starten] en [Volgende];
 • Wijzig de naam van de container in SQLSERVER;
 • Druk op de knop [Geavanceerde instellingen];

Geavanceerde instellingen

 • Voeg de onderstaande variabele toe en druk op de knop [Opslaan]:
  ACCEPT_EULA Y
  SA_PASSWORD W@chtwoord12345!
 • Druk 3x op [Volgende] en tot slot op [Voltooid];

Verbinding maken

 • Druk de knop [Details] in de tab [Container] voor het achterhalen van de inloggegevens;
 • Start MSSMS of AZD en maak via de onderstaande credentials verbinding.
Omschrijving Waarde Toelichting
Connectie 1 mijnnas\sqlserver, 49159 [naam synology]\[naam container], [lokale poort]
Connectie 2 mijnnas, 49159 [naam synology], [lokale poort]
Authentication SQL Server Authentication
Login sa
Password Zie SA_PASSWORD

PS: vervang de lokale poort 49159 door de eigen automatische aangemaakte en/of statische lokale poort.