WordPress Plugin onderhoudsmodus

plugin

Download hier de gratis plugin om een WordPress pagina in de onderhoudsmodus te plaatsen.

code
<?php
/*
Plugin Name: Onderhoud
Description: Schakelt de onderhoudsmodus in en uit.
Author: Pascal ter Heege
Version: 1.0
*/

// Menu optie
function add_maintenance_menu() {
  add_menu_page('Onderhoud', 'Onderhoud', 'manage_options', 'maintenance_settings', 'maintenance_settings_page');
}
add_action('admin_menu', 'add_maintenance_menu');

// Pagina van menu
function maintenance_settings_page() {
  if (!current_user_can('manage_options')) {
    wp_die('Je hebt geen toegang tot deze pagina.');
  }

  if (isset($_POST['maintenance_mode_toggle'])) {
    update_option('maintenance_mode_active', $_POST['maintenance_mode_active']);
  }

  $maintenance_mode_active = get_option('maintenance_mode_active', 'off');
  ?>
  <div class="wrap">
    <h2>Onderhoudsmodus instellingen</h2>
    <form method="post" action="">
      <label for="maintenance_mode_active">
        <input type="checkbox" name="maintenance_mode_active" id="maintenance_mode_active" value="on" <?php checked('on', $maintenance_mode_active); ?>>
        Schakel onderhoudsmodus in
      </label>
      <p><em>Note: Onderhoudsmodus is momenteel <?php echo $maintenance_mode_active === 'on' ? 'ingeschakeld' : 'uitgeschakeld'; ?></em></p>
      <p class="submit">
        <input type="submit" name="maintenance_mode_toggle" class="button-primary" value="Opslaan">
      </p>
    </form>
  </div>
  <?php
}

// In en uitschakelen
function wp_maintenance_mode() {
  if (get_option('maintenance_mode_active') === 'on' && !current_user_can('edit_themes') && !is_user_logged_in()) {
    wp_die('Kom later terug');
  }
}
add_action('wp', 'wp_maintenance_mode');

?>