Bladwijzers uitlezen m.b.v. VBA in Word

Met behulp van VBA kunnen bladwijzers op twee manieren in een document worden uitgelezen. De eerste manier is op naam (volgorde naam) en de tweede manier is op locatie (volgorde document).

Op naam

Sub readBookmarksByName()

  Dim i As Integer
  
  For i = 1 To ActiveDocument.Bookmarks.Count
    
    Debug.Print ActiveDocument.Bookmarks(i)
    
  Next i

End Sub

Op locatie

Sub readBookmarksByLocation()

  Dim i As Integer
  
  For i = 1 To ActiveDocument.Range.Bookmarks.Count
    
    Debug.Print ActiveDocument.Range.Bookmarks(i)
    
  Next i

End Sub

Het onderstaande voorbeeld heeft alleen betrekking op het dialogvenster.

  ActiveDocument.Bookmarks.DefaultSorting = wdSortByLocation 
  Dialogs(wdDialogInsertBookmark).Show