PC image maken en uitrollen

Er komt een boel kijken bij het inrichten van PC's voor bijvoorbeeld trainingsdoeleinden. Het is ondoenlijk om alle software installaties en configuraties telkens opnieuw te moeten uitvoeren op meerdere PC's.

Daarnaast is het wenselijk om gebruik te kunnen maken van verschillende versies van software. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Office 2013 en 2016. Om conflicten te voorkomen kunnen deze versies het beste niet naast elkaar draaien.

Tot slot dient de mogelijkheid te bestaan om snel en makkelijk alle cursistgebonden wijzigingen ongedaan te maken voor een nieuwe training.

In het verlengde van het bovenstaande komt in dit artikel aan de orde hoe het inrichten van PC's het beste vorm gegeven kan worden.

De configuraties zullen met behulp van VirtualBox en Clonezilla gerealiseerd worden. Windows 10 wordt als besturingssysteem gebruikt en EFI als firmware.