PC image maken en uitrollen

Images

Om alles in goede banen te kunnen leiden zullen er verschillende images gemaakt worden. Een image is als het ware een ingepakt bestand van een opslag. Zo’n opslag kan een gehele fysieke opslag (disk) zijn of één of meerdere gedeelten (partities). Het doel van het maken van een image is om de oorspronkelijke staat van de opslag/PC te herstellen.

In relatie tot dit artikel zijn twee type images van belang, namelijk een system- en disk-image. De system-image heeft specifiek betrekking op de C-schijf waarop het besturingssysteem staat met daarop de specifieke configuraties en software. De disk-image wordt gebruikt voor het uitrollen naar de andere PC’s en het eventueel restoren van de gehele PC.

Samengevat dient er een basis system-image gemaakt te worden als vertrekpunt. Daarna kunnen de software/versie specifieke system-image’s gemaakt worden. In dit geval dus een image voor Office 2013 en 2016. Tot slot zal de disk-image gemaakt moeten worden. Deze image bevat de opslag van de gehele PC en kan om die reden gebruikt worden om uit te rollen naar de andere PC’s.

System-image Toelichting Disk-image Toelichting
intern 2e opslag D-schijf externe opslag USB-schijf
1. WINBASIS Basis image als vertrekpunt 4. WINPC Volledige image voor uitrol
2. WINOFFICE2013 Software specifieke image
3. WINOFFICE2016 Software specifieke image

Maak allereerst een nieuwe virtual machine met EFI aangeschakeld. Zorg voor een opslagcapaciteit kleiner dan die van de doel PC’s.

Wanneer de image groter is dan die van de doel PC’s moeten er extra configuraties worden uitgevoerd in Clonezilla. Visa versa werkt het zonder extra configuraties. Een exacte overeenkomst qua opslagcapaciteit tussen VirtualBox en de doel PC resulteert ook in een grotere image. Vandaar het advies om te kiezen voor een kleinere opslagcapaciteit. Kies voor een opslagcapaciteit van 100 GB in VirtualBox bij een 120 GB opslag van de doel PC.