Excel - rekenen met tijd

excel_rekenen_met_tijdIn het linker voorbeeld staat een overzicht van zes medewerkers die elk € 10,00 per uur verdienen.

In kolom [E] staan het aantal uren vermenigvuldigd met het uurtarief. Dit levert een fout antwoord op, zo heeft medewerker 1 volgens deze berekening € 1,67 verdiend in plaats van € 40,00 (4 * € 10,00).

Gezien in Excel één dag gelijk is aan het getal 1, is één uur gelijk aan het decimale getal 0,0416667 (1 gedeeld door 24). Het antwoord van € 1,67 is dus gebaseerd op de berekening 4 * 1 /24 * 10.

Het probleem is dus makkelijk op te lossen door de formule uit te breiden met * 24, zoals in kolom [F].

In rij 11 wordt met behulp van de functie SOM() het aantal uren opgeteld. Gezien de standaard tijdnotatie maximaal 24 uur is, wordt nu 8 uur getoond (24 + 8 = 32). Wanneer het gegevenstype wordt gewijzigd in het aangepaste gegevenstype [uu]:mm, zoals in rij 12, zal het gewenste resultaat wel verschijnen.

Een alternatief is om het gegevenstype te wijzigen in [getal] en de formule weer uit te breiden met * 24, zoals in rij 13.

Merk wel de verschillende resultaten in rij 12 en 13 op. Zo wordt in rij 13 een kwartier aangegeven als 0,25.

Download hier het oefenbestand.