Excel - priemgetallen

excel_priemgetal

Een priemgetal is een geheel positief getal dat groter is dan 1 en alleen deelbaar is door 1 en zich zelf. Een geheel positief getal wordt ook wel een natuurlijk getal genoemd.

Met behulp van de zelf gedefinieerde functie IsPriem(Getal) kan achterhaald worden of een getal een priemgetal is of niet.

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Auteur    : pascalterheege.nl
' Datum     : 16-3-2016
' Object    : modFunctie
' Doel     : priemgetal berekenen
' Bron     : https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/202782
'         http://beterrekenen.nl/website/index.php?pag=248
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Option Explicit

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 16-3-2016
' Type     : Subroutine
' Opmerking   : een priemgetal is:
'          1. Een getal
'          2. Een geheel getal
'          3. Groter dan 1
'          4. En niet deelbaar door een ander getal dan 1 en zich zelf
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Public Function IsPriem(Getal) As Boolean

'  1. Een getal
  If Not IsNumeric(Getal) Then Exit Function

'  2. Een geheel getal
  If Getal - Int(Getal) <> 0 Then Exit Function

'  3. Groter dan 1
  If Not Getal > 1 Then Exit Function
  
'  4. En niet deelbaar door een ander getal dan 1 en zich zelf
  If Deelbaar(Getal) = True Then Exit Function
  
  IsPriem = True

End Function

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Datum     : 16-3-2016
' Type     : Subroutine
' Opmerking   : 4. En niet deelbaar door een ander getal dan 1 en zich zelf
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Private Function Deelbaar(Getal) As Boolean

  Dim AnderGetal As Integer

  AnderGetal = 1
  
  For AnderGetal = 1 To Getal
  
    If Getal Mod AnderGetal = 0 Then    'Getal is deelbaar door een ander getal
      If AnderGetal > 1 Then       'Het andere getal is groter dan 1
        If AnderGetal <> Getal Then   'Het andere getal is niet gelijk aan het getal
          Deelbaar = True       'DUS > GEEN PRIEMGETAL
          Exit For
        End If
      End If
    End If
  
  Next AnderGetal

End Function

Download hier het oefenbestand.