Excel - datumnotatie US vs NL

excel_datumformaat_US_vs_NLDe Amerikaanse datumnotatie wijkt af van die van de Nederlandse datumnotatie. Het voornaamste verschil zit in de volgorde van de dag en de maand.

De Amerikaanse (US) datumnodatie is MDY of YMD en de Nederlandse (NL) is DMJ.

Wanneer in een Excelbestand de Amerikaanse datumnotatie is gebruikt zal dit probleemloos worden geconverteerd naar de Nederlandse datumnotatie en visa versa. Een datum wordt namelijk als een getal opgeslagen. Hierdoor weet Excel precies om welke datum het gaat.

Het wordt pas lastig wanneer datums vanuit een externe bron worden geïmporteerd, zoals bijvoorbeeld bij een CSV-bestand. In dit bestand zijn namelijk de datums als platte tekst opgeslagen.

In dit voorbeeld staan in kolom A de datums met een Amerikaanse datumnotatie als platte tekst vanuit een CSV-bestand. In kolom B staan de geconverteerde waarden door Excel. De eerste datum 4/12/1955 wordt herkend als datum maar verkeerd geïnterpreteerd, dit moet namelijk 12-4-1955 worden. De tweede datum 9/22/1989 wordt niet herkend, maand 22 bestaat namelijk niet.

Met behulp van de zelf gedefinieerde functie converteerDatum kan kolom B geconverteerd worden naar het gewenste Nederlandse datumformaat zoals in kolom C. Deze functie is met behulp van VBA ontwikkeld en draait de maanden en dagen om.

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Auteur    : pascalterheege.nl
' Datum     : 5-3-2016
' Object    : modFunctie
' Doel     : datumconversie: MDY > DMJ
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Option Explicit

Function converteerDatum(Datum) As Date

  If IsDate(Datum) Then
    converteerDatum = FormatDateTime(Month(Datum) & "-" & Day(Datum) & "-" & Year(Datum))
  Else
    converteerDatum = ""
  End If

End Function

Download hier het oefenbestand.