Excel - formule

excel_formuleEen formule kan bestaan uit functies (A), celverwijzingen (B), operatoren (C) en constanten (D).

In het linker voorbeeld staat een formule die het BTW-bedrag berekent over het bereik van C2 tot en met C6.

Een aantal andere voorbeelden van veel gebruikte functies zijn: Gemiddelde(), Max(), Min() en Aantal().

De operatoren kunnen weer worden onderverdeeld in rekenkundige operatoren en vergelijkingsoperatoren. 

Rekenkundige operatoren   Vergelijkingsoperatoren
* vermenigvuldigen = gelijk aan
+ optellen > groter dan
- aftrekken >= groter of gelijk dan
/ delen < kleiner dan
^ machtsverheffen <> niet gelijk aan