Excel - verschillende functies aantal

verschillende_functies_aantal

Er zijn verschillende manieren om de aantallen te verkrijgen dat voldoet aan criteria die u opgeeft.

verschillende_functies_aantal_optie1De eerste functie is de AANTAL.ALS functie. Deze functie is recht toe recht aan. Met behulp van één bereik en één criterium kunnen de cellen geteld worden.

Functie AANTAL.ALS Aantal mannen
Bereik C5:C21
Criterium "M"
Resultaat 8

verschillende_functies_aantal_optie2De tweede functie is de AANTALLEN.ALS functie. Deze functie is gelijk aan die van de AANTAL.ALS met extra mogelijkheden voor meerdere bereiken (apart) en criteria.

Functie AANTALLEN.ALS Aantallen mannen die ouder
zijn dan 50
Bereik1 C5:C21
Criterium1 "M"
Bereik2 E4:E21
Criterium2 ">50"
Resultaat 4

verschillende_functies_aantal_optie3De derde functie is de DBAANTAL functie. Deze database-functie is gelijk aan die van de AANTALLEN.ALS met als extra mogelijkheid om ook berekeningen mee te nemen in de criteria.

Functie DBAANTAL Aantal mannen die ouder
zijn dan de gemiddelde leeftijd
Database A4:E21
Veld E4
Criteria A1:E2
Resultaat 4

Download hier hier het oefenbestand.