Excel 2016 - nieuwe als-functies

Vanaf heden zijn er twee nieuwe varianten op de als-functie bijgekomen. Het gaat om de functies ALS.VOORWAARDEN en SCHAKELEN. Voorheen was het noodzakelijk om bij meerdere vertakkingen, meerdere als-functies te nesten. Het nesten van als-functies is lastig te realiseren en aan te passen.

ALS.VOORWAARDEN

excel_nieuwe_als_functies_voorbeeld1

GENESTE ALS-FUNCTIESexcel_nieuwe_als_functies_voorbeeld1_oud

Wanneer in dit voorbeeld hoger of gelijk wordt gescoord dan een 5,5 is de student geslaagd, bij hoger dan een 4 mag de student herkansen en anders is de student gezakt. Met behulp van de nieuwe functie ALS.VOORWAARDEN kan in één venster in één keer alle benodigde informatie worden geplaatst.

excel_nieuwe_als_functies_voorbeeld1_nieuw

SCHAKELEN

excel_nieuwe_als_functies_voorbeeld2

GENESTE ALS-FUNCTIESexcel_nieuwe_als_functies_voorbeeld2_oud

In dit voorbeeld wordt het getal telkens vertaald naar een Engels woord. De als-functies moeten in totaal acht keer genest worden om het gewenste resultaat te creëren. Via de nieuwe functie SCHAKELEN wordt het nesten overbodig en kan de benodigde informatie achtereenvolgens worden ingetikt.

excel_nieuwe_als_functies_voorbeeld2_nieuw

Download hier het oefenbestand.