Meerdere WordPress sites Synology NAS

Een enkele WordPress site draaien op een Synology NAS is eenvoudig. Via de Package Center kan WordPress geïnstalleerd worden.

Bij de installatie van meerdere WordPress sites wordt het iets ingewikkelder. Zeker wanneer de website ook vanaf buiten opgevraagd moeten worden.

In dit artikel komt aan bod hoe een tweede installatie van WordPress tot stand kan worden gebracht met behulp van een virtual host op een Synology NAS. Voorts wordt uitgelegd hoe deze vanaf buiten te bevragen is. De benodigdheden zijn uiteraard een Synology NAS en het in bezit zijn van een domeinnaam bij een provider.

Domeinnaam configureren

De eerste stap die moet worden gezet is om via DNS de domeinnaam te forwarden naar het adres van de Synology met tussenkomst van een router. Ga naar de portal van het domein en maak een nieuw record aan:

Record wp2.mijndomein.nl
Type A
Inhoud Extern ip-adres Synology NAS

In dit voorbeeld wordt dus gebruik gemaakt van een subdomein vanuitgaande dat de eerste WordPress site op het hoofddomein draait.

Het externe ip-adres van een Synology NAS kan worden achterhaald via http://www.mijn-ip.net/. Het is wel zaak om deze site te bezoeken op de netwerklocatie waar ook de Synology NAS is aangesloten.

Router configureren

Via de router dient het externe ip-adres worden geforward naar het interne ip-adres van de Synology NAS. Op deze manier kan de WordPress website van buiten benaderd worden.

Name WordPress
Public 80-80
Private 80-80
Protocol TCP-IP
Local ip adress Intern ip-adres Synology NAS

Het interne ip-adres van een Synology NAS kan worden achterhaald via de netwerk interface LAN instellingen. Een intern ip-adres kan er bijvoorbeeld zo uit zien: 192.168.1.10

Bestanden uitpakken

 • Download de laatste versie WordPress;
 • Open de portal van de Synology NAS;
 • Ga naar de File Station;
 • Navigeer naar de map web;
 • Maak een submap aan genaamd wp2;
 • Upload naar deze map het bestand met de laatste versie van WordPress;
 • Pak de bestanden naar dezelfde map uit;
 • Verplaats de inhoud van web/wp2/wordpress naar web/wp2;
 • Verwijder de map wordpress en het bestand met de laatste versie van WordPress.

Rechten instellen

 • Klik met de rechtermuis knop op de map wp2;
 • Kies voor [Eigenschappen];
 • Verander de eigenaar in http en vink [Toepassen op deze map, …] aan;
 • Ga naar het tabblad [Machtiging];
 • Zorg er voor dat de groep http het volledig beheer krijgt;
 • Verwijder alle overige groepen en/of gebruikers;
 • Druk op [OK].

Virtual Host aanmaken

 • Ga naar de Web Station;
 • Selecteer het tabblad [Virtuale Host];
 • Druk op [Maken];
Hostnaam wp2.mijndomein.nl
Documenthoofdmap web/wp2
HTTP backend-server Apache...
PHP Default Profile (PHP 7)

De overige instellingen zijn standaard en hoeven niet gewijzigd te worden.

 • Druk op [OK].

Van groot belang is het volgende: ga naar het tabblad PHP-instellingen en selecteer het profiel van PHP 7. Druk op [bewerken] en selecteer onderaan bij extensies mysqli en curl. Vink deze aan en druk op [OK].

Gebruikersaccount en database aanmaken

 • Start phpMyAdmin;
 • Ga naar het tabblad [Gebruikersaccount];
 • Klik op de link Gebruikersaccount toevoegen;
Gebruikersnaam wp2
Server naam lokaal localhost
Wachtwoord ******
 • Vink [Een database aanmaken met dezelfde naam en alle rechten hierop geven] aan;
 • Vink [Globale rechten (selecteer alles)] aan;
 • Druk op de knop [Starten];
 • Onthoud het wachtwoord.

WordPress installeren

 • Ga naar wp2.mijndomein.nl;
 • Druk op de knop [Laten we starten];
Databasenaam wp2
Gebruikersnaam wp2
Wachtwoord ******
Hostnaam localhost:/run/mysqld/mysqld10.sock
Tabelprefix wp_
 • Druk op de knop [De installatie uitvoeren].

Tot slot: voeg de regel define('FS_METHOD', 'direct'); toe aan het bestand wp-config.php om probleemloos thema's en plugins te downloaden.