5. Knoppenbalk XML


Download hier het oefenbestand.


Attribute VB_Name = "mod1Oefeningen"

Sub Oefening1()

  MsgBox "Hello World", vbInformation

End Sub

Sub Oefening2()

  InputBox ("Geef een getal op")

End Sub

Sub Oefening3()

  Dim Tekst
  
  Tekst = InputBox("Geef een tekst op")
  
  MsgBox Tekst

End Sub


Download hier het bestand.


Attribute VB_Name = "mod2Opdrachten"

' Opdracht 1: importeer of kopieer/plak de module met opdrachten van het vorige hoofdstuk

' Opdracht 2: maak per opdracht een knop

' Opdracht 3: geef elke knop een willekeurige afbeelding (imageMSO)

Download hier het bestand.


Attribute VB_Name = "mod3Antwoorden"

Sub Antwoord1()

  MsgBox "Fout", vbCritical

End Sub

Sub Antwoord2()

  InputBox "Geef een datum op", , Date

End Sub

Sub Antwoord3()

  Dim Datum
  
  Datum = InputBox("Geef een datum op", , Date)
  
  MsgBox "Vandaag is het " & Datum

End Sub

Sub Antwoord4()

  Dim Bericht
  
  Bericht = MsgBox("Wilt u doorgaan?", vbYesNo + vbInformation)
  
  MsgBox Bericht

End Sub


Download hier het bestand.