1. Macro's opnemen


Download hier het oefenbestand.


Attribute VB_Name = "mod1Oefeningen"

Sub Oefening1()
'
' Oefening1 Macro
' Mijn eerste macro!
'

'
  Range("C5").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Hello World"
  Range("C6").Select
End Sub

Download hier het bestand.


Attribute VB_Name = "mod2Opdrachten"

' Opdracht 1: neem een macro op die de onderstaande gegevens plaatst in deze werkmap met telkens een random omzet
'       tussen de 10000 en 20000.

'             Cola  Fanta  7-up
'       1e kwartaal 16076  12090  12270
'       2e kwartaal 10612  19478  19204
'       3e kwartaal 13874  17386  15903
'       4e kwartaal 16303  10155  16033

' Opdracht 2: neem een macro op die:
'       a. hetzelfde doet als opdracht 1
'       b. de kop een blauwe achtergrond kleur geeft
'       c. de kop een witte tekstkleur geeft
'       d. de linker kolom een groene achtergrond geeft

' Opdracht 3: neem een macro op die:
'       a. hetzelfde doet als opdracht 2
'       b. de omzet formatteert als valuta

' Opdracht 4: neem een macro op die:
'       a. een nieuwe lege werkmap maakt
'       b. hetzelfde doet als opdracht3
'       c. een grafiek maakt

Download hier het bestand.


Attribute VB_Name = "mod3Antwoorden"

' Opdracht 1: neem een macro op die de onderstaande gegevens plaatst in deze werkmap met telkens een random omzet
'       tussen de 10000 en 20000.

'             Cola  Fanta  7-up
'       1e kwartaal 16076  12090  12270
'       2e kwartaal 10612  19478  19204
'       3e kwartaal 13874  17386  15903
'       4e kwartaal 16303  10155  16033

Sub Antwoord1()

  Range("C5").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Cola"
  Range("D5").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Fanta"
  Range("E5").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "7-up"
  Range("B6").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "1e kwartaal"
  Range("B6").Select
  Selection.AutoFill Destination:=Range("B6:B9"), Type:=xlFillDefault
  Range("B6:B9").Select
  Range("C6:E9").Select
  Selection.FormulaR1C1 = "=RANDBETWEEN(10000,20000)"
  
End Sub

' Opdracht 2: neem een macro op die:
'       a. hetzelfde doet als opdracht 1
'       b. de kop een blauwe achtergrond kleur geeft
'       c. de kop een witte tekstkleur geeft
'       d. de linker kolom een groene achtergrond geeft

Sub Antwoord2()

  Antwoord1
  Range("C5:E5").Interior.Color = vbBlue
  Range("C5:E5").Font.Color = vbWhite
  Range("B6:B9").Interior.Color = vbGreen

End Sub

' Opdracht 3: neem een macro op die:
'       a. hetzelfde doet als opdracht 2
'       b. de omzet formatteert als valuta

Sub Antwoord3()
  
  Antwoord2
  Range("C6:E9").Style = "Currency"

End Sub

' Opdracht 4: neem een macro op die:
'       a. een nieuwe lege werkmap maakt
'       b. hetzelfde doet als opdracht3
'       c. een grafiek maakt

Sub Antwoord4()
 
  Workbooks.Add
 
  Antwoord3
   
  Range("B5:E9").Select
  Range("C6").Activate
  ActiveSheet.Shapes.AddChart2(201, xlColumnClustered).Select
  ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("Blad1!$B$5:$E$9")
 
End Sub

Download hier het bestand.