Voortgangsindicator VBA

Een voortgangsindicator geeft aan hoelang een proces duurt. Het voordeel hiervan is dat de gebruiker niet in het luchtledige hoeft te wachten.

In het onderstaande voorbeeld wordt met behulp van een UserForm een voortgangsindicator gemaakt.

De onderstaande code simuleert een fictief proces in 10 stappen met telkens 1 seconde wachttijd.

Option Explicit

Sub start()

  Dim huidig As Integer
  Dim max As Integer: max = 10
  
  For huidig = 1 To max
  
    DoEvents
  
    Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01")
    
    toonVoortgang huidig, max

  Next huidig

End Sub

Om gebruik te kunnen maken van de onderstaande code dienen de volgende objecten aangemaakt te worden: UserForm, Frame en Label. Wijzig de initiële namen van deze objecten niet.


Sub toonVoortgang(huidig As Integer, max As Integer)
 
  With UserForm1
   
    .Label1.BackColor = vbBlue
    .Label1.Width = huidig / max * .Frame1.Width
    .Show 0
    .Repaint
   
  End With
 
End Sub