Rubiks kubus 3x3

In dit artikel wordt uitgelegd hoe de rubiks kubus 3x3 opgelost kan worden in acht simpele stappen. Bekijk hier het artikel van de rubiks kubus 4x4 voor meer uitdaging.

Ongeveer een jaar geleden heb ik het artikel Rubiks Kubus 2x2 gepubliceerd inclusief YouTube video. Op het moment van schrijven is deze video meer dan 13.000 keer bekeken. De keuze om een artikel met video te maken t.a.v. de 3x3 is dan ook makkelijk gemaakt.

Never nooit in mijn leven heb ik de Rubiks Kubus opgelost, tot voor kort. Wat maakt het nu dan ik het wel kan? Heel simpel, het meeste leerrendement is te behalen door zelf te moeten uitleggen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het schrijven van een handleiding of in de vorm van het geven van een (denkbeeldige) presentatie. Zolang het doel maar is om de stof aan anderen over te brengen. In mijn geval heb ik gekozen voor het schrijven van een artikel en het maken van een video. Stapsgewijs heb ik dagelijks - beetje bij beetje - geoefend, gedocumenteerd, geprobeerd en tegelijkertijd plezier gemaakt.

Uiteindelijk is het gelukt! De grote uitdaging om de kubus op te lossen is in acht kleine stappen onderverdeeld. Door het op te delen in kleinere etappes wordt het grotere doel haalbaar! 

Uiteraard heb ik hulp gehad, zo heeft dit artikel mij enorm geholpen.

Startpositie Doel
  Geel madeliefje
Maak het bovenstaande madeliefje met exact dezelfde kleuren. Doe dit op eigen inzicht zonder gebruik te maken van een algoritme.
Startpositie Doel
F - F Wit kruis

Laat de kleuren, in dit voorbeeld groen, van de middelste twee vlakken overeenkomen.

Voer het bovenstaande algoritme eenmalig uit.

Doe dit met alle kleuren.

Draai de kubus om. Als het goed is ziet de kubus er nu zo uit.

 

Startpositie Doel
Ri - Di - R - D 1e laag

Zorg er voor dat het vlak rechtsonder (of rechtsboven) beiden kleuren, in dit voorbeeld groen en rood, bevat inclusief de kleur wit.

Herhaal het bovenstaande algoritme net zo lang totdat het gewenste resultaat is bereikt.

Doe dit met alle kleuren.

Als het goed is ziet de kubus er nu zo uit. Draai de kubus om.
Startpositie Doel
U - R - Ui - Ri - Ui - Fi - U - F 2e laag

Voer het bovenstaande algoritme eenmalig uit om het bovenste middenvlak te verplaatsen naar rechts midden.

Bevindt het juiste vlak zich rechts midden maar dan omgekeerd? Voer dan het bovenstaande algoritme twee keer met een tussenstap:

algoritme - U - U - algoritme

Doe dit met alle kleuren.

Als het goed is ziet de kubus er nu zo uit.
Startpositie Doel
F - U - R - Ui - Ri - Fi Geel kruis

Zorg telkens - indien mogelijk - dat de gele vlakken horizontaal staan of een omgekeerde L vormen.

Herhaal het bovenstaande algoritme net zo lang totdat het gewenste resultaat is bereikt.

Als het goed is ziet de kubus er nu zo uit.
Startpositie Doel
R - U - Ri - U - R - U - U - Ri - U Gele vlakken

Zorg telkens - indien mogelijk - dat linksboven een gele zijde aan de bovenkant zit of anders aan de linkerkant.

Herhaal het bovenstaande algoritme net zo lang totdat het gewenste resultaat is bereikt.

Als het goed is ziet de kubus er nu zo uit.
Startpositie Doel
Ri - F - Ri - B - B - R - Fi
Ri - B - B - R - R - Ui
Gele hoekvlakken

Zorg er voor dat de twee overeenkomende hoekvlakken juist zijn gepositioneerd.

Zorg ervoor dat één of meerdere niet overeenkomende hoekvlakken naar voren wijzen.

Voer het bovenstaande algoritme eenmalig uit.

Als het goed is ziet de kubus er nu zo uit.
Startpositie Doel


F - F - Ui - L - Ri - F
F - Li - R - Ui - F - F


F - F - U - L - Ri - F
F - Li - R - U - F - F

3e laag

Voer het rechter algoritme uit wanneer het te verplaatsen vlak naar rechts (→) moet. Voer het linker algoritme uit wanneer het te verplaatsen vlak naar links (←) moet.

Herhaal het bovenstaande algoritme net zo lang totdat het gewenste resultaat is bereikt.

De kubus is voltooid!