Word - bouwstenen

In Word kunnen eigen gedefinieerde teksten, maar ook afbeeldingen, geautomatiseerd worden opgeslagen en ingevoegd. Deze gebruikersgebonden bouwstenen heten AutoTeksten. Daarnaast kent Word ook een aantal vooraf gedefinieerde bouwstenen met een ingebouwde galerie, zoals bijvoorbeeld de galerie Inhoudsopgave.

Vanaf Word 2007 zijn de bouwstenen geïntroduceerd als uitbreiding op de functionaliteit van de AutoTeksten.

 

word_autotekst_2010-2016 Naam Geef bij voorkeur een naam van minimaal vier karakters op
Galerie
Categorie
 • Algemeen
 • ...
Beschrijving Geef ter verduidelijking een beschrijving op
Opslaan in
 • Normal.dotm
 • Building Blocks.dotx
 • ...
Opties
 • Alleen inhoud invoegen
 • Inhoud in eigen alinea invoegen
 • Inhoud op eigen pagina invoegen

Galerie

AutoTekst

Een AutoTekst is een zelf gedefinieerde tekst en/of een afbeelding en kan als volgt gebruikt worden.

Definiëren
Toepassen
 • Selecteer de gewenste tekst en/of een afbeelding;
 • Druk op de sneltoetsen [ALT] + [F3];
 • Geef een naam op;
 • Druk op de knop [OK].
 • Tik de eerder opgegeven naam in;
 • Druk op de knop [F3].

word_autotekst_invoegenWanneer een naam van een AutoTekst met minimaal vier karakters is gedefinieerd kan de bijhorende content, naast [F3], ook snel via [Enter] worden ingevoegd op het moment dat de pop-up verschijnt.

 

Inhoudsopgave

Daar waar AutoTeksten zelf door de gebruiker gedefinieerd dienen te worden heeft de galerie Inhoudsopgave standaard een drietal bouwstenen, te weten: automatische inhoudsopgave 1 en 2 en handmatige inhoudsopgave.

Inhoudsopgave Bouwstenenbeheer
word_autotekst_inhoudsopgave

Invoegen | Tekst | Snelonderdelen | Bouwstenenbeheer

word_autotekst_bouwstenenbeheer

Binnen deze galerie kunnen bouwstenen toegevoegd en bewerkt worden. De galerie Inhoudsopgave is slechts één voorbeeld van de vele standaard ingebouwde galerieën.

Categorie

Desgewenst kunnen bouwstenen worden gecategoriseerd in - aan te maken - gebruikersgebonden categorieën.

Beschrijving

Een beschrijving helpt om de opzet van een bouwsteen te verduidelijken.

Opslaan in

Optie 1 Optie 2 Optie 3
Bestandsnaam Normal.dotm Building Blocks.dotx *.dotx of *.dotm
Locatie C:\Users\GebruikersNaam\AppData\
Roaming\Microsoft\Templates\
C:\Users\GebruikersNaam\AppData\
Roaming\Microsoft\Document Building Blocks\1043\16
zelf bepalen

In de locatie dient de GebruikersNaam vervangen te worden door de eigen gebruikersnaam. Het getal 1043 staat voor de taal NL en het getal 16 staat voor de versie 2016 van Word.

In de Normal.dotm (optie 1) worden - naast de AutoTeksten - ook meerdere persoonlijke instellingen opgeslagen. In de Building Blocks.dotx (optie 2) worden alleen de AutoTeksten opgeslagen. Daarnaast is het ook mogelijk om AutoTeksten op te slaan in een eigen sjabloon (optie 3).

De vooraf gedefinieerde bouwstenen met ingebouwde galerieën zijn opgeslagen in de Built-In Building Blocks.dotx. De bestandslocatie is gelijk aan die van optie 2.

Opties

Deze opties zijn van invloed op de positie van de in te voegen bouwsteen.