Installeer/kloon macOS/Windows 1 USB

Installeer/kloon macOS/Windows 1 USB

In dit artikel wordt uitgelegd hoe één en dezelfde externe USB opslag ingericht kan worden om de onderstaande taken uit te voeren:

  • macOS installeren;
  • Windows installeren;
  • Image maken;
  • Image terugzetten.

Een image is een kloon van een gedeelte (partitie) of een gehele disk.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de portable SSD Samsung T7 met een opslagcapaciteit van 500 GB. Deze zal verder worden aangeduid als USB.

OP DE MAC

1. Partities maken

Maak in chronologische volgorde de partities (GUID) MAC, MULTIBOOT en STORAGE met respectievelijk de volgende bestandssystemen: MAC OS uitgebreid (journal), MS-DOS (FAT), en exFAT.

Merk op dat de chronologische volgorde afwijkt van de volgorde in de bovenstaande afbeelding, dit is prima.

2. Software downloaden

3. macOS op USB

Plaats de gedownloade macOS op de USB via de onderstaande terminal instructie.

Vergeet niet in de instructie OSX en volumeNaam te wijzigen.

sudo /Applications/Install\ macOS\ OSX.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/volumeNaam

Desgewenst kan nu de macOS via de USB geïnstalleerd worden. Houd de [ALT] ingedrukt tijdens het booten.

4. USB klaarmaken voor Windows

Hernoem de partitie weer naar MAC en verplaats de drie laatst gedownloade bestanden naar de STORAGE partitie van de USB. Maak een aparte map voor de ISO-bestanden

OP DE PC

Start YUMI EFI vanaf de USB en maak de twee entries aan voor CloneZillla en Windows.

* Naam van partitie moet MULTIBOOT zijn.

De USB kan nu worden ingezet om macOS te installeren op een MAC (houd [ALT] ingedrukt tijdens het booten) en Windows te installeren op een PC (schakel eventueel tijdelijk secure boot uit).

Van beiden systemen kan nu ook aan image worden gemaakt m.b.v. CloneZilla.