xlsvbah9.2

Attribute VB_Name = "mod2Opdrachten"

' Opdracht 1: maak een procedure die het gemiddelde plaatst in A4 van de cellen A1 t/m A3

' Opdracht 2: maak een procedure die 3 maanden optelt bij de huidige datum

' Opdracht 3: maak een procedure die 2 variabelen bij elkaar optelt indien het getallen zijn

' Opdracht 4: maak een procedure die de achternaam extraheert van "Floris Honingbloem"


Download hier het bestand.