xlsvbah8.2

Attribute VB_Name = "mod2Opdrachten"

' Opdracht 1: maak een procedure die de huidige gebruikersnaam toont

' Opdracht 2: maak een procedrue die het het verschil tussen twee datums laat zien in dagen

' Opdracht 3: maak een procedure die de leeftijd laat zien a.d.h.v. een geboortedatum

' Opdracht 4: maak een procedure die het percentage laat zien a.d.h.v. een deel- en geheelgetal

Download hier het bestand.