xlsvbah7.3

Attribute VB_Name = "mod3Antwoorden"

Function berekenEuro(Dollar)

'  Opdracht 1: schrijf een functie die de euro berekend a.d.h.v. de dollar

  berekenEuro = Dollar * 0.86

End Function

Function berekenTijdMetPauze(Start, Eind)

'  Opdracht 2: schrijf een functie conform oefening 3 inclusief aftrek van een pauze van 15 minuten

  berekenTijdMetPauze = Eind - Start - 1 / 24 / 4

End Function

Function berekenLeeftijd(Geboortedatum)

'  Opdracht 3: schrijf een functie die de leeftijd berekend a.d.h.v. de geboortedatum

  berekenLeeftijd = (Date - Geboortedatum) \ 365.25

End Function

'  Opdracht 4: schrijf een zelf verzonnen functie

Function toonWeer(Stad)

  toonWeer = Application.WorksheetFunction.WebService("http://weerlive.nl/api/json-data-10min.php?key=demo&locatie=" & Stad)

End Function

Function toonStraatnaam(Postcode, Huisnummer)

  toonStraatnaam = Application.WorksheetFunction.WebService("http://geodata.nationaalgeoregister.nl/locatieserver/free?fq=postcode:" & Postcode & "&fq=huisnummer=" & Huisnummer)

End Function

Download hier het bestand.