xlsvbah6.2

Attribute VB_Name = "mod2Opdrachten"

' Opdracht 1: breid oefening 1 uit zodat de rijen t/m 6 worden aangevuld

' Opdracht 2: idem oefening 2

' Opdracht 3: idem oefening 3

' Opdracht 4: zorg bij opdracht 3 dat van de eindtijd nog eens 30 minuten wordt afgetrokken

Download hier het bestand.