xlsvbah5.2

Attribute VB_Name = "mod2Opdrachten"

' Opdracht 1: importeer of kopieer/plak de module met opdrachten van het vorige hoofdstuk

' Opdracht 2: maak per opdracht een knop

' Opdracht 3: geef elke knop een willekeurige afbeelding (imageMSO)

Download hier het bestand.