xlsvbah4.3

Attribute VB_Name = "mod3Antwoorden"

' Opdracht 1: maak een MsgBox met de tekst "Fout" en een vbCritical button

Sub Antwoord1()

  MsgBox "Fout", vbCritical

End Sub

' Opdracht 2: maak een InputBox met de tekst "Geef een datum op" met de datum van vandaag als standaard datum

Sub Antwoord2()

  InputBox "Geef een datum op", , Date

End Sub

' Opdracht 3: breid opdracht 2 uit met een MsgBox die de datum toont

Sub Antwoord3()

  Dim Datum

  Datum = InputBox("Geef een datum op", , Date)

  MsgBox "Vandaag is het " & Datum

End Sub

' Opdracht 4: maak een MsgBox met de tekst "Wilt u doorgaan?" met een vbYesNo button. Toon vervolgens het antwoord in een MsgBox

Sub Antwoord4()

  Dim Bericht

  Bericht = MsgBox("Wilt u doorgaan?", vbYesNo + vbInformation)

  MsgBox Bericht

End Sub


Download hier het bestand.