xlsvbah4.2

Attribute VB_Name = "mod2Opdrachten"

' Opdracht 1: maak een MsgBox met de tekst "Fout" en een vbCritical button

' Opdracht 2: maak een InputBox met de tekst "Geef een datum op" met de datum van vandaag als standaard datum

' Opdracht 3: breid opdracht 2 uit met een MsgBox die de datum toont

' Opdracht 4: maak een MsgBox met de tekst "Wilt u doorgaan?" met een vbYesNo button. Toon vervolgens het antwoord in een MsgBox

Download hier het bestand.