xlsvbah3.3

' Opdracht 1: neem een macro op in "Deze werkmap" die het woord "DW" genereert in cel C5

Sub Antwoord1()

  Range("C5").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "DW"
  Range("C6").Select

End Sub

' Opdracht 2: neem een macro op in de "Persoonlijke macro werkmap" die het woord "PMW" genereert in cel C6

Sub Antwoord2()
  
	Range("C6").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "PMW"
  Range("C7").Select

End Sub

' Opdracht 3: a. sla een nieuwe lege werkmap op als invoegtoepassing (AddIn) met de naam "VBA"
'			 b. koppel deze
'			 c. maak een macro die het woord "AddIn" genereert in cel C7

Sub Antwoord3()

  Range("C7").FormulaR1C1 = "AddIn"

End Sub

Download hier het bestand.