xlsvbah2.3

Attribute VB_Name = "mod3Antwoorden"

' Opdracht 1: neem een macro op die het woord 'Hello World' - 5 posities naar boven en 2 posities naar links - plaatst t.o.v. de actieve cel

Sub Antwoord1()

  ActiveCell.Offset(-5, -2).Range("A1").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Hello World"

End Sub

' Opdracht 2: neem een macro op die:
'       a. in cel G5 het getal 10 plaatst
'       b. in cel G6 het getal 30 plaatst
'       c. in cel G7 beiden getallen optelt (geen functie som)

Sub Antwoord2()

  Range("G5").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "10"
  Range("G6").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "30"
  Range("G7").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-2]C+R[-1]C"

End Sub

' Opdracht 3: vervang opdracht 2 door 3 regels code en maak de celverwijzingen absoluut

Sub Antwoord3()

  Range("G5").Value = "10"
  Range("G6").Value = "30"
  Range("G7").FormulaR1C1 = "=R5C7+R6C7"

End Sub

' Opdracht 4: neem een macro op die per keer het aantal ophoogt met 100 en de prijs ophoogt met 10%
'       Aantal Prijs
'       100   10,00
'       200   11,00
'       300   12,10
'       ...   ...

Sub Antwoord4()

  Range("A3").Select               'Absoluut
  Selection.End(xlDown).Select          'Relatief
  ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
  Selection.FormulaR1C1 = "=R[-1]C+100"
  ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C*1.1"
  Selection.Style = "Currency"

End Sub


Download hier het bestand.