xlsvbah2.2

Attribute VB_Name = "mod2Opdrachten"

' Opdracht 1: neem een macro op die het woord 'Hello World' - 5 posities naar boven en 2 posities naar links - plaatst t.o.v. de actieve cel

' Opdracht 2: neem een macro op die:
'       a. in cel G5 het getal 10 plaatst
'       b. in cel G6 het getal 30 plaatst
'       c. in cel G7 beiden getallen optelt (geen functie som)

' Opdracht 3: vervang opdracht 2 door 3 regels code en maak de celverwijzingen absoluut

' Opdracht 4: neem een macro op die per keer het aantal ophoogt met 100 en de prijs ophoogt met 10%. Zie werkblad [Opdracht4]!
'       Aantal Prijs
'       100   10,00
'       200   11,00
'       300   12,10
'       ...   ...

Download hier het bestand.