xlsvbah18.3

Attribute VB_Name = "mod3Antwoorden"

Option Explicit

' Opdracht 1: a. kopieer de inhoud van cls1Oefeningen naar cls2Opdrachten
'       b. zorg er voor dat de procedure [Laad] alle velden uit de database afdrukt
'       c. maak een procedure in deze module die respectievelijk de procedures [Toevoegen] en [Laad] aanroept

Sub Antwoord1()

  Dim db As cls3Antwoorden
  
  Set db = New cls3Antwoorden
  
  With db
    .Toevoegen "Schatje", "Patatje"
    .Laad
  End With
  
  Set db = Nothing

End Sub

' Opdracht 2: a. maak een nieuwe procedure [Wijzig] in de klassenmodule cls2Opdrachten
'       b. zorg er voor dat deze module een voornaam en/of achternaam kan wijzigen a.d.h.v. een nummer
'       c. maak een procedure in deze module die respectievelijk de procedures [Wijzig] en [Laad] aanroept

Sub Antwoord2()

  Dim db As cls3Antwoorden
  
  Set db = New cls3Antwoorden
  
  With db
    .Wijzigen 8, "Voornaam 8", "Achternaam 8"
    .Laad
  End With
  
  Set db = Nothing

End Sub

' Opdracht 3: a. maak een nieuwe procedure [Verwijderen] in de klassenmodule cls2Opdrachten
'       b. zorg er voor dat deze module een record verwijderd a.d.h.v. een nummer
'       c. maak een procedure in deze module die respectievelijk de procedures [Verwijder] en [Laad] aanroept

Sub Antwoord3()

  Dim db As cls3Antwoorden
  
  Set db = New cls3Antwoorden
  
  With db
    .Verwijder 2
    .Laad
  End With
  
  Set db = Nothing

End Sub

' Opdracht 4: maak een procedure in deze module die respectievelijk de procedures [Verwijder], [Toevoegen], [Wijzig] en [Laad] aanroept

Sub Antwoord4()

  Dim db As cls3Antwoorden
  
  Set db = New cls3Antwoorden
  
  With db
    .Verwijder 4
    .Toevoegen "Atje", "Patatje"
    .Wijzig 8, "Schatje", "Patatje"
    .Laad
  End With
  
  Set db = Nothing

End Sub

Download hier het bestand.