xlsvbah18.2

Attribute VB_Name = "mod2Opdrachten"

' Opdracht 1: a. kopieer de inhoud van cls1Oefeningen naar cls2Opdrachten
'       b. zorg er voor dat de procedure [Laad] alle velden uit de database afdrukt
'       c. maak een procedure in deze module die respectievelijk de procedures [Toevoegen] en [Laad] aanroept

' Opdracht 2: a. maak een nieuwe procedure [Wijzig] in de klassenmodule cls2Opdrachten
'       b. zorg er voor dat deze module een voornaam en/of achternaam kan wijzigen a.d.h.v. een nummer
'       c. maak een procedure in deze module die respectievelijk de procedures [Wijzig] en [Laad] aanroept

' Opdracht 3: a. maak een nieuwe procedure [Verwijderen] in de klassenmodule cls2Opdrachten
'       b. zorg er voor dat deze module een record verwijderd a.d.h.v. een nummer
'       c. maak een procedure in deze module die respectievelijk de procedures [Verwijder] en [Laad] aanroept

' Opdracht 4: maak een procedure in deze module die respectievelijk de procedures [Verwijder], [Toevoegen], [Wijzig] en [Laad] aanroept

Download hier het bestand.