xlsvbah17.2

Attribute VB_Name = "mod2Opdrachten"

' Opdracht 1: maak een afspraak in de agenda van Outlook

' Opdracht 2: laad de achternamen in Excel uit Access

' Opdracht 3: laad de achternamen in Word uit Excel

' Opdracht 4: laad de achternamen in een Word-tabel uit Excel


Download hier het bestand.