xlsvbah16.2

Attribute VB_Name = "mod2Opdrachten"

' Opdracht 1: breid oefening 3 uit zodat de kolomkoppen: naam, geboortedatum en bedrag worden toegevoegd

' Opdracht 2: breid opdracht 1 uit zodat de huidige bedragen in dollars worden geconverteerd naar euro's inclusief het euro-teken

' Opdracht 3: breid opdracht 2 uit met een kolom met de leeftijden

' Opdracht 4: breid opdracht 3 uit zodat alle informatie wordt opgelagen in een output.csv


Download hier het bestand.