xlsvbah15.3

Attribute VB_Name = "mod3Antwoorden"

Option Explicit

' Opdracht 1: maak een collection met 5 willekeurige waarden en druk deze af in het direct venster

Sub Antwoord1()
  
  Dim Coll As Collection
  Dim i As Integer
   
  Set Coll = New Collection
  
  Coll.Add "Z"
  Coll.Add "X"
  Coll.Add "P"
  Coll.Add "R"
  Coll.Add "T"

  For i = 1 To Coll.Count
    Debug.Print Coll.Item(i)
  Next i

End Sub

' Opdracht 2: breid opdracht 1 uit door de collection te converteren naar een array

Sub Antwoord2()

  Dim Arr()
  
  Dim Coll As Collection
  Dim i As Integer
   
  Set Coll = New Collection
  
  Coll.Add "Z"
  Coll.Add "X"
  Coll.Add "P"
  Coll.Add "R"
  Coll.Add "T"

  ReDim Arr(1 To Coll.Count)

  For i = 1 To Coll.Count
    Arr(i) = Coll.Item(i)
  Next i

  For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
    Debug.Print Arr(i)
  Next i

End Sub

' Opdracht 3: breid opdracht 2 en sorteer de array

Sub Antwoord3()

  Dim Arr()
  
  Dim Coll As Collection
  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  Dim s As String
   
  Set Coll = New Collection
  
  Coll.Add "Z"
  Coll.Add "X"
  Coll.Add "P"
  Coll.Add "R"
  Coll.Add "T"

  ReDim Arr(1 To Coll.Count)

  For i = 1 To Coll.Count
    Arr(i) = Coll.Item(i)
  Next i
  
  For i = LBound(Arr) To UBound(Arr) - 1
    For j = i + 1 To UBound(Arr)
      If Arr(i) > Arr(j) Then
        s = Arr(j)
        Arr(j) = Arr(i)
        Arr(i) = s
      End If
    Next j
  Next i
  
  For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
    Debug.Print Arr(i)
  Next i

End Sub

' Opdracht 4: breid opdracht 3 uit door een aparte functie te maken voor het sorteren

Sub Antwoord4()

  Dim Arr()
  
  Dim Coll As Collection
  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  Dim s As String
   
  Set Coll = New Collection
  
  Coll.Add "Z"
  Coll.Add "X"
  Coll.Add "P"
  Coll.Add "R"
  Coll.Add "T"

  ReDim Arr(1 To Coll.Count)

  For i = 1 To Coll.Count
    Arr(i) = Coll.Item(i)
  Next i
  
  Arr = sorteerArr(Arr)

  For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
    Debug.Print Arr(i)
  Next i
  
End Sub

Function sorteerArr(Arr)

  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  Dim s As String
  
  For i = LBound(Arr) To UBound(Arr) - 1
    For j = i + 1 To UBound(Arr)
      If Arr(i) > Arr(j) Then
        s = Arr(j)
        Arr(j) = Arr(i)
        Arr(i) = s
      End If
    Next j
  Next i
  
  sorteerArr = Arr

End Function

Download hier het bestand.