xlsvbah15.2

Attribute VB_Name = "mod2Opdrachten"

' Opdracht 1: maak een collection met 5 willekeurige waarden en druk deze af in het direct venster

' Opdracht 2: breid opdracht 1 uit door de collection te converteren naar een array

' Opdracht 3: breid opdracht 2 en sorteer de array

' Opdracht 4: breid opdracht 3 uit door een aparte functie te maken voor het sorteren


Download hier het bestand.