xlsvbah14.2

Attribute VB_Name = "mod2Opdrachten"

' Opdracht 1: maak een procedure met het FileSystemObject die hetzelfde resultaat genereerd als oefening 2

' Opdracht 2: maak een procedure met het FileSystemObject die de namen van de submappen (1 niveau) genereerd
'       Map  : een niveau hoger dan de huidige map
'       Doel : werkmap

' Opdracht 3: breid opdracht 2 uit met een venster waarbij een map geselecteerd kan worden. Verwijder de regel met de ParentFolder

' Opdracht 4: breid oefening 3 uit zodat de de mappenstructuur hierarchisch in een werkmap wordt gegenereerd

Download hier het bestand.