xlsvbah13.2

Attribute VB_Name = "mod2Opdrachten"

' Opdracht 1: maak een procedure die twee getallen door elkaar deelt. Gebruik het Error object die de volgende fouten afvangt:
'       a. niet delen door 0
'       b. niet delen door tekst
'       c. niet delen door een lege waarde

' Opdracht 2: maak opdracht 1 opnieuw zonder het Error object

' Opdracht 3: maak een procedure die het het werkblad "Nieuw werkblad" activeert en wanneer deze niet bestaat aanmaakt m.b.v. het Error object

' Opdracht 4: maak opdracht 3 opnieuw zonder het Error objectDownload hier het bestand.