xlsvbah12.2

Attribute VB_Name = "mod2Opdrachten"

' Opdracht 1: maak een procedure die de cellen - van het gebruikte bereik van het werkblad opdrachten - wit maakt

' Opdracht 2: maak een procedure die de cellen - van het werkblad opdrachten met de letter C - geel maakt

' Opdracht 3: maak een procedure die de cellen - van het werkblad opdrachten met de letters AB - groen maakt

' Opdracht 4: maak een procedure die de cellen - van het werkblad opdrachten met de letters A - blauw maaktDownload hier het bestand.