xlsvbah11.2

Attribute VB_Name = "mod2Opdrachten"

' Opdracht 1: maak een procedure die van links naar rechts 10x "Hello World" genereert

' Opdracht 2: maak een procedure die 5 nieuwe werkbladen toevoegt

' Opdracht 3: maak een procedure die alle tabbladen van de werkbladen blauw maakt

' Opdracht 4: maak een procedure die van boven naar beneden het alfabet genereert
Download hier het bestand.