xlsvbah10.3

Attribute VB_Name = "mod3Antwoorden"

Option Explicit

' Opdracht 1: maak een procedure die a.d.h.v. een in te voeren leeftijd in een MsgBox
'       a. "Korting!" toont bij een leeftijd vanaf 65
'       b. "Geen korting!" toont bij alle overige leeftijden

Sub Antwoord1()

  Dim intLeeftijd As Integer

  intLeeftijd = InputBox("Vul uw leeftijd in")
  
  If intLeeftijd >= 65 Then
    MsgBox ("Korting!")
  Else
    MsgBox ("Geen korting!")
  End If
  
End Sub

' Opdracht 2: maak een procedure die a.d.h.v. een in te voeren leeftijd in een MsgBox
'       a. "20% korting" toont bij een leeftijd hoger dan 65
'       b. "10% korting" toont bij leeftijden vanaf 40 t/m 65
'       c. "5% korting" toont bij een leeftijd van 25 of 35
'       d. "Geen korting!" toont bij alle overige leeftijden

Sub Antwoord2()

  Dim intLeeftijd As Integer

  intLeeftijd = InputBox("Vul uw leeftijd in")
  
  Select Case intLeeftijd
    Case Is > 65
      MsgBox "20% korting"
    Case 40 To 65
      MsgBox "10% korting"
    Case 25, 35
      MsgBox "5% korting"
    Case Else
      MsgBox "Geen korting"
  End Select

End Sub

' Opdracht 3: breid opdracht 2 uit met
'       a. een in te voeren tarief
'       b. een berekening van het totaal (tarief * percentage) getoond in een MsgBox

Sub Antwoord3()

  Dim intLeeftijd As Integer
  Dim curTarief As Currency
  Dim curTotaal As Currency

  intLeeftijd = InputBox("Vul uw leeftijd in")
  curTarief = InputBox("Geef een tarief op")
  
  Select Case intLeeftijd
    Case Is > 65
      curTotaal = curTarief * 0.2
    Case 40 To 65
      curTotaal = curTarief * 0.1
    Case 25, 35
      curTotaal = curTarief * 0.05
    Case Else
      curTotaal = curTarief
  End Select
  
  MsgBox FormatCurrency(curTotaal)

End Sub

' Opdracht 4: maak van opdracht 3 een functie (berekenKorting) zodat deze in werkblad toegepast kan worden

Function berekenKorting(intLeeftijd As Integer, curTarief As Currency)

  Dim curTotaal As Currency
  
  Select Case intLeeftijd
    Case Is > 65
      curTotaal = curTarief * 0.2
    Case 40 To 65
      curTotaal = curTarief * 0.1
    Case 25, 35
      curTotaal = curTarief * 0.05
    Case Else
      curTotaal = curTarief
  End Select
  
  berekenKorting = FormatCurrency(curTotaal)

End Function

Download hier het bestand.