xlsvbah10.2

Attribute VB_Name = "mod2Opdrachten"

' Opdracht 1: maak een procedure die a.d.h.v. een in te voeren leeftijd in een MsgBox
'       a. "Korting!" toont bij een leeftijd vanaf 65
'       b. "Geen korting!" toont bij alle overige leeftijden

' Opdracht 2: maak een procedure die a.d.h.v. een in te voeren leeftijd in een MsgBox
'       a. "20% korting" toont bij een leeftijd hoger dan 65
'       b. "10% korting" toont bij leeftijden vanaf 40 t/m 65
'       c. "5% korting" toont bij een leeftijd van 25 of 35
'       d. "Geen korting!" toont bij alle overige leeftijden

' Opdracht 3: breid opdracht 2 uit met
'       a. een in te voeren tarief
'       b. een berekening van het totaal (tarief * percentage) getoond in een MsgBox

' Opdracht 4: maak van opdracht 3 een functie (berekenKorting) zodat deze in werkblad toegepast kan wordenDownload hier het bestand.