xlsvbah1.2

Attribute VB_Name = "mod2Opdrachten"

' Opdracht 1: neem een macro op die de onderstaande gegevens plaatst in deze werkmap met telkens een random omzet
'       tussen de 10000 en 20000.

'             Cola  Fanta  7-up
'       1e kwartaal 16076  12090  12270
'       2e kwartaal 10612  19478  19204
'       3e kwartaal 13874  17386  15903
'       4e kwartaal 16303  10155  16033

' Opdracht 2: neem een macro op die:
'       a. hetzelfde doet als opdracht 1
'       b. de kop een blauwe achtergrond kleur geeft
'       c. de kop een witte tekstkleur geeft
'       d. de linker kolom een groene achtergrond geeft

' Opdracht 3: neem een macro op die:
'       a. hetzelfde doet als opdracht 2
'       b. de omzet formatteert als valuta

' Opdracht 4: neem een macro op die:
'       a. een nieuwe lege werkmap maakt
'       b. hetzelfde doet als opdracht3
'       c. een grafiek maakt

Download hier het bestand.