webdevh4.2

<!--opdracht 1: verplaats alle opmaak van de vorige opdracht 1
naar een centraal CSS-bestand en maak de benodigde verwijzing
in de header.-->

Download hier het bestand.
<!--opdracht 2: verplaats alle opmaak van de vorige opdracht 2
naar een centraal CSS-bestand en maak de benodigde verwijzing
in de header.-->

Download hier het bestand.
<!--opdracht 3 verplaats alle opmaak van de vorige opdracht 3
naar een centraal CSS-bestand en maak de benodigde verwijzing
in de header.-->

Download hier het bestand.
<!--opdracht 4: verplaats alle opmaak van de vorige opdracht 4
naar een centraal CSS-bestand en maak de benodigde verwijzing
in de header.-->

Download hier het bestand.