webdevh13.2

<!--opdracht 1: maak de opdracht conform de dia. 
Maak van de antwoorden van hoofdstuk 6 één index.html. -->

Download hier het bestand.