webdevh12.3

<!--opdracht 1: maak de opdracht conform de dia. 
Ga zelf op zoek naar de juiste elementen. -->

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>

  <form id="frm1">
    Breedte:
    <input type="text" name="f_breedte">
    <br> Lengte:
    <input type="text" name="f_lengte">
    <br>
    <br>
    <input type="button" value="Bereken de omtrek" onclick="laadWaarden()">
  </form>

  <p>De omtrek is: <span id="omtrek"></span></p>

  <script>
    function laadWaarden() {

      var f = document.getElementById("frm1");
      
      var b = f.elements["f_breedte"].value;
      var l = f.elements["f_lengte"].value;
      var o = (2 * b) + (2 * l)
      
      document.getElementById("omtrek").innerHTML = o
      
      f.reset();

    }
  </script>

</body>

</html>

Download hier het bestand.
<!--opdracht 1: maak de opdracht conform de dia. 
Ga zelf op zoek naar de juiste elementen. -->

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>

  <form id="frm1">
    Breedte:
    <input type="text" name="f_breedte">
    <br> Lengte:
    <input type="text" name="f_lengte">
		<br>
		<br>
    <input type="button" value="Bereken de oppervlakte" onclick="laadWaarden()">
  </form>

  <p>De oppervlakte is: <span id="oppervlakte"></span></p>

  <script>
    function laadWaarden() {

      var f = document.getElementById("frm1");
      
      var b = f.elements["f_breedte"].value;
      var l = f.elements["f_lengte"].value;
      var o = l * b
      
      document.getElementById("oppervlakte").innerHTML = o
      
      f.reset();

    }
  </script>

</body>

</html>

Download hier het bestand.
<!--opdracht 1: maak de opdracht conform de dia. 
Ga zelf op zoek naar de juiste elementen. -->

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>

  <form id="frm1">
    Breedte:
    <input type="text" name="f_breedte">
    <br> Lengte:
    <input type="text" name="f_lengte">
    <br>
 		<input type="radio" name="f_keuze" value="omtrek"> Omtrek<br>
 		<input type="radio" name="f_keuze" value="oppervlakte"> Oppervlakte<br>
    <br>
    <input type="button" value="Bereken" onclick="laadWaarden()">
  </form>

  <p id="uitkomst"></p>

  <script>
    function laadWaarden() {

      var f = document.getElementById("frm1");
      
      var b = f.elements["f_breedte"].value;
      var l = f.elements["f_lengte"].value;
      var k = f.elements["f_keuze"].value;
      
      if (k == 'omtrek') {
      	document.getElementById("uitkomst").innerHTML = 'De omtrek is: ' + (2 * b) + (2 * l);
      } else {
      	document.getElementById("uitkomst").innerHTML = 'De oppervlakte is: ' + b * l;
      }
      
      f.reset();

    }
  </script>

</body>

</html>

Download hier het bestand.
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>

  <form id="frm1">
    <table>
      <tr>
        <td>Geboortedatum</td>
        <td>
          <input type="date" name="f_gebdatum">
        </td>

      </tr>
      <tr>
        <td><input type="button" value="Bereken leeftijd" onclick="berekenLeeftijd()"></td>
        <td>
          <input type="text" name="f_leeftijd">
        </td>
      </tr>
    </table>
  </form>

  <script>
    function berekenLeeftijd() {

      var f = document.getElementById("frm1");
	  
	  	var vandaag = new Date();
  		var gebdatum = new Date(f.elements["f_gebdatum"].value);
  		
  		var verschilInMilisecond = vandaag.valueOf() - gebdatum.valueOf();
  		var leeftijd = Math.floor(verschilInMilisecond / 31536000000);

			f.elements["f_leeftijd"].value = leeftijd;

    }
  
  </script>

</body>

</html>

Download hier het bestand.