webdevh11.3

<!--opdracht 1: maak de opdracht conform de dia. 
Ga zelf op zoek naar de juiste elementen. -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">

<head>
  <title>Opdracht 1</title>
</head>

<body>

  <script type="text/javascript">
    var i;

    for (i = 5; i <= 15; i++) {
      document.write(i);
      document.write(' ');
    }
  </script>
	
</body>

</html>

Download hier het bestand.
<!--opdracht 2: maak de opdracht conform de dia. 
Ga zelf op zoek naar de juiste elementen. -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">

<head>
  <title>Opdracht 2</title>
</head>

<body>

  <script type="text/javascript">
    var Tekst = 'Hello World';
    var Letter;

		document.write('<table border="1">');

    for (Letter of Tekst) {
			document.write('<tr>');
			document.write('<td>');
      document.write(Letter);
      document.write('</td>');
      document.write('</tr>');
    }
		
		document.write('</table>');		
		
  </script>
  
</body>

</html>

Download hier het bestand.
<!--opdracht 3: maak de opdracht conform de dia. 
Ga zelf op zoek naar de juiste elementen. -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">

<head>
  <title>Opdracht 3</title>
</head>

<body>

  <script type="Text/javascript">  
  	var Tekst = ""
		var i = 9;
  
  	do {
 			Tekst += i;
 			i--;
		}
		while (i >= 0);
		
		document.write(Tekst);
  </script>

</body>

</html>

Download hier het bestand.
<!--opdracht 4: maak de opdracht conform de dia. 
Ga zelf op zoek naar de juiste elementen. -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">

<head>
  <title>Opdracht 4</title>
</head>

<body>

  <script type="text/javascript">	
 		
		var rijen = prompt("Aantal rijen");
		var kolommen = prompt("Aantal kolommen");
		
		document.write('<table border="1">');

		for (var r=0; r < parseInt(rijen); r++) {
      document.write("<tr>");
      for(var k=0; k < parseInt(kolommen); k++) {
        document.write("<td>x</td>");
    	}
    	document.write("</tr>");
    }
		
		document.write('</table>');
		
  </script>

</body>

</html>

Download hier het bestand.