webdevh10.2

<!--opdracht 1: maak de opdracht conform de dia. 
Korting vanaf 65 jaar en anders niet. -->

Download hier het bestand.
<!--opdracht 2: maak de opdracht conform de dia. 
Korting vanaf 65 jaar = 25%, korting vanaf 40 tot 65 jaar = 10% en overige = geen korting. -->

Download hier het bestand.
<!--opdracht 3: maak de opdracht conform de dia. 
Korting vanaf 65 jaar of in het bezit zijn van een AH-bonus kaart en anders niet. -->

Download hier het bestand.
<!--opdracht 4: maak de opdracht conform de dia. 
Toon a.d.h.v. een dagnummer de dag, bijvoorbeeld 1 = maandag. -->

Download hier het bestand.