sqlh9.3

-- Opdracht 1 | OrderItems

/* Toon het laagste aantal wat ooit besteld is. */

--	order_min
--	5

SELECT MIN(quantity) AS order_min
FROM OrderItems;

-- Opdracht 2 | OrderItems

/* Toon het gemiddeld aantal bestelde artikelen. */

--	order_avg
--	79

SELECT AVG(quantity) AS order_avg
FROM OrderItems;

-- Opdracht 3 | OrderItems

/* Toon de totale opbrengst van alle bestellingen. */

--	order_total
--	5730.70

SELECT SUM(quantity * item_price) AS order_total
FROM OrderItems;

-- Opdracht 4 | Products

/* Toon van de unieke prijzen het gemiddelde met DLL01 als vendor. */

--	avg_price
--	4.240000

SELECT AVG(DISTINCT prod_price) AS avg_price
FROM Products
WHERE vend_id = 'DLL01';


Download hier het bestand.