sqlh16.3

-- Opdracht 1

/* Verwijder klant 1000000001 en alle gerelateerde gegevens. */

DECLARE @cust_id CHAR(10)

SET @cust_id = '1000000001'

DELETE FROM OrderItems 
WHERE order_num IN (SELECT order_num FROM Orders WHERE cust_id = @cust_id);		

DELETE FROM Orders 
WHERE order_num IN (SELECT order_num FROM Orders WHERE cust_id = @cust_id);

DELETE FROM Customers 
WHERE cust_id = @cust_id;

-- MySQL: regel declare hoeft niet, achter regel SET ;

-- Opdracht 2

/* Verhoog alle huidige prijzen met 15%. */

UPDATE Products
SET prod_price = prod_price * 1.15;

/* Eerst wijzigingen bekijken dan pas doorvoeren */

BEGIN TRAN

SELECT *
FROM Products;

UPDATE Products
SET prod_price = prod_price * 1.15;

SELECT *
FROM Products;

ROLLBACK TRAN
-- COMMIT TRAN 

-- MySQL: TRANSACTION, ROLLBACK en COMMIT zonder TRAN, consequent gebruik maken van ;

-- Opdracht 3 | Products

/* Plaats achter de prod_desc het woord (uitverkocht) daar waar de prod_desc eindigt met het woord doll. */

UPDATE Products
SET prod_desc = prod_desc + ' (uitverkocht)'
WHERE prod_desc LIKE '%doll';

-- MySQL: #1292 - Truncated incorrect DOUBLE value: '18 inch Raggedy Ann doll'

-- Opdracht 4 | Vendors

/* Vervang in de column vend_city het woord town door village. */

UPDATE Vendors
SET vend_city = REPLACE(vend_city,'Town', 'Village');

Download hier het bestand.