py4.1

# Oefening 1

from datetime import datetime

datum = datetime.now()
maand = datum.month
print(maand)

Download hier het bestand.
# Oefening 2

from datetime import datetime

datum = datetime.now()
maand = datum.strftime("%B")
print(maand)

Download hier het bestand.
# Oefening 3

from datetime import datetime

datum = input("Geef een datum op: dd-mm-yy ")
dag, maand, jaar = map(int, datum.split('-'))
datum = datetime(jaar, maand, dag)
maand = datum.strftime("%B")
print(maand)


Download hier het bestand.
# Oefening 4

from datetime import datetime

huidigeDatum = datetime.now()
gebDatum = input("Geef een datum op: dd-mm-yy ")
dag, maand, jaar = map(int, gebDatum.split('-'))
gebDatum = datetime(jaar, maand, dag)
verschil = huidigeDatum - gebDatum
leeftijd = verschil.days / 365.25
print(int(leeftijd))

Download hier het bestand.